Vierde graad

Met de komst van het nieuwe decreet kan er vanaf juni ingeschreven worden voor 2 verschillende trajecten in de vierde graad (hogere graad). Men zal de keuze krijgen voor een kortlopend traject met 8 uur per week over een periode van 5 jaar of een langlopend traject met slechts 4 uur per week over een periode van 10 jaar.

Na het doorlopen van de vierde graad kan u zich nog twee jaar specialiseren in de kortlopende studierichting specialisatie. Deze bestaat uit 2 schooljaren aan  8u / lestijden per week. Indien u zich specialiseert, hebt u nog de mogelijkheid een andere optie te volgen in de vierde graad in het kort of langlopend traject, mits betaling van maar 1 x het inschrijvingsgeld! 

Specialisatiejaren!
Deze studierichting is gericht op het geïndividualiseerd kunstenaarschap.

De leerling kan deze opleiding gelijktijdig met de vierde graad volgen.

De specialisatiegraad wijzigt in een kortlopende opleiding met beperkte instroom. De specialisatie is geen automatisch verlengstuk meer van de 4e graad. De specialisatie is een kortlopende studierichting van 8 lestijden per week en bestaat uit 2 jaar. Enkel leerlingen die voldoen aan de vereiste competenties  van de 4e graad  kunnen zich verdiepen in de kortlopende studierichting van de specialisatie. De toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in het academiereglement.

De betalingsvoorwaarden bestaan uit:

Voor leerlingen die de eindtermen (onderwijskwalificatie/beroepskwalificatie) van de 4e graad behalen aan onze academie: Leerlingen worden tijdens de externe jury aan de hand van hun eind werk en gesprek beoordeeld.

Voor nieuwe leerlingen:

Het voorleggen van een portfolio en een gesprek met de vakleerkrachten. De toelatingsvoorwaarden worden telkens gehouden tijdens de eerste les start nieuw schooljaar (september).

Hieronder kan je de lesmomenten terugvinden per atelier voor het langlopend traject:

Schilderen: zaterdag 9 – 12.30 uur

Tekenen: vrijdag 13.30 – 17 uur

Projectatelier: woensdag 18 – 21.30 uur

Kantwerk: maandag 18.15 – 21.45 uur

Beeldhouwkunst: woensdag 13.30 – 17 uur

Keramiek: zaterdag 8.45 – 12.15 uur

Fotokunst: vrijdag 18.15 – 21.45 uur

Grafiekkunst: vrijdag 18 – 21.30 uur

Levend model: maandag 8.45 – 12.15 uur

NIEUW!!! Cross-over

De academie start voor het schooljaar 2018-2019 haar cross-over-project binnen de 3D- ateliers. Een vooropleiding/ervaring is vereist om deze optie te kunnen volgen! In de optie  Cross-over kies je naast een basisatelier dat je reeds hebt afgerond, een tweede atelier. In het atelier krijg je de kans om bestaande inzichten verder uit te bouwen, te verdiepen en tezelfdertijd in een nieuwe richting gericht kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Je werkt aan een eigen artistiek proces waarbij de gekozen disciplines duidelijk met elkaar in verbinding staan. De praktische ondersteuning gebeurt door de atelierleerkrachten. Voor het artistieke groeiproces krijgt men persoonlijke begeleiding/coaching/mentor.

Inschrijvingen voor de cross-over zijn beperkt afhankelijk van de capaciteiten van de gekozen ateliers. Inschrijven kan enkel via een intake gesprek met de directie en de betrokken vakleerkrachten. Wanneer: woensdag 19 september 2018

Interesse? Gelieve u op het secretariaat aan te melden. Dit kan tot en met 18 september. U wordt tijdig verwittigd wanneer u verwacht wordt voor het intake gesprek op woensdag 19 september.

Lesmomenten: Je sluit aan bij 2 ateliers naar keuze: Keramiek, Projectatelier of Beeldhouwkunst. Je bent aanwezig tijdens de lesmomenten van deze ateliers.