Vierde graad

Vanaf heden kan er weer ingeschreven worden voor 2 verschillende trajecten in de vierde graad (hogere graad). Men heeft de keuze uit een kortlopend traject met 8 uur per week over een periode van 5 jaar of een langlopend traject met slechts 4 uur per week over een periode van 10 jaar.

Na het doorlopen van de vierde graad kan u zich nog twee jaar specialiseren in de kortlopende studierichting specialisatie. Deze bestaat uit 2 schooljaren aan  8u / lestijden per week. Indien u zich specialiseert, hebt u nog de mogelijkheid een andere optie te volgen in de vierde graad in het kort of langlopend traject, mits betaling van maar 1 x het inschrijvingsgeld! 

Hieronder kan je de lesmomenten terugvinden per atelier voor het langlopend traject:

Schilderen: zaterdag 9 – 12.30 uur

Tekenen: vrijdag 18 – 21.30 uur

Projectatelier: woensdag 18 – 21.30 uur

Kantwerk: maandag 18.15 – 21.45 uur

Beeldhouwkunst: maandag 18 – 21.30 uur

Keramiek: zaterdag 8.45 – 12.15 uur

Fotokunst: vrijdag 18.15 – 21.45 uur

Grafiekkunst: donderdag 18 – 21.30 uur

Levend model: maandag 8.45 – 12.15 uur