Zorg voor ouders en leerlingen

In de Academie van Turnhout en haar vestigingen streven wij naar een veilig en stimulerend klimaat voor iedereen die een opleiding volgt aan onze academie.

We bieden een basiszorg aan alle leerlingen, kinderen hebben recht op degelijk onderwijs op maat. Dit betekent dat we zorg dragen voor een veilige leeromgeving. Een omgeving waarin ieder kind gestimuleerd wordt om zijn/haar capaciteiten te ontwikkelen

Heb je als ouder/leerling specifieke zorgvragen, specifieke noden of zijn er zorgen rond pestgedrag, ...? Dan kan je terecht bij onze coördinatoren en directie.

Ons team staat klaar om al onze leerlingen te ondersteunen.