Visie en academiereglement

Ons academiereglement kan u downloaden via deze link.

Visie van de academie

Onze academie is een plaats waar elke leerling in een warme, veilige en vertrouwde omgeving kan creëren. We willen streven naar een plek waar iedere leerkracht en leerling zich thuis voelt. We staan garant voor kwaliteit, expertise en vernieuwing. Onze leerkrachten / kunstenaars zijn gedreven en geven hun passie graag door aan hun leerlingen. Door zich voortdurend bij te scholen, vakoverschrijdend te werken en open te staan voor zelfreflectie trachten ze iedere leerling persoonlijk te begeleiden in zijn of haar traject en dit in een omgeving van vertrouwen en met respect voor elkaar.

We werken in onze academie met gezamenlijke leerplannen die onze leerkrachten samen hebben opgesteld en waaraan ook onze evaluatiefiches zijn gekoppeld. Zo trekken we aan één touw en loopt er een rode draad doorheen de lessen vanaf de eerste tot en met de vierde graad. Maar de academie heeft eveneens veel respect voor ieders expertise en eigenheid waardoor onze leerkrachten ook veel vrijheid krijgen binnen hun lessen. We vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met verschillende lesmethodes en op die manier een ruimere kijk krijgen op de mogelijkheden binnen het domein van de beeldende kunst. Iedereen is uniek en dat willen we juist benadrukken in de academie. De leerkrachten / kunstenaars helpen je op weg om jezelf beter te leren kennen.

Een plek om te dromen…
te dagdromen, te creëren, een plek om je grenzen te verleggen, …

Een plek om bruggen te bouwen…
om op zoek te gaan naar je eigenheid, je manier van werken, …

Een plek om samen te werken…
om samen te spelen, relaties op te bouwen, in dialoog te treden, …

Een plek om jezelf te manifesteren…
je werk te tonen aan de buitenwereld of enkel aan jezelf…

Een plek van onderzoek…
een plek waar je naar hartenlust kan experimenteren, op zoek kan gaan naar nieuwe mogelijkheden…

Een plek om te verzamelen…
om nieuwe herinneringen te creëren, je referentiekader uit te breiden, inspiratie op te doen

De stedelijke academie voor schone kunsten maakt deel uit van de Kunstencampus Turnova. We werken nauw samen met de Stedelijke academie voor muziek, woord en dans. Daardoor is er ook een gezamenlijke visie (artistiek pedagogisch project) opgesteld door beide academies. Deze kan u lezen via deze link.

 

Visie beleid, kwaliteitszorg, veiligheid en hygiëne

Wij streven naar een integraal kwaliteitsbeleid op lange termijn.

Wij hanteren hiervoor de checklist BVH (Bewoonbaarheid - Veiligheid - Hygiëne) onderwijs.

Wij hanteren onze verbeterplannen om knelpunten te blijven opvolgen.

Verslaggeving van tekorten en opmerkingen omtrent BVH worden geregistreerd en bijgehouden in een knelpuntenlijst naar waar in het jaaractieplan verwezen wordt. 

Deze knelpuntenlijst biedt een makkelijk overzicht van de op te volgen tekorten.

Onze uitgangspunten moeten door iedereen in de school gedragen worden.

De vooropgestelde procedures die de school hanteert binnen het kader van BVH moeten alle leerlingen, leerkrachten, bezoekers naleven.

De school heeft gedragsregels opgesteld en afspraken omtrent BVH vastgelegd en met de medewerkers, leerlingen, leerkrachten, gecommuniceerd. 

Het academiereglement wordt bij inschrijving meegegeven aan de ouders, leerlingen.

Wij zien ouders, volwassen leerlingen als gelijkwaardige gesprekspartners die we zoveel mogelijk bij de school betrekken.

We willen dat ouders, leerlingen ons zien als professionals op wie zij kunnen vertrouwen met betrekking tot de cognitieve en emotionele ontwikkeling van hun kind en iedere leerling.

Wij streven ernaar een veilige en vertrouwde sfeer te creëren in de school. Het is belangrijk dat leerlingen, ouders, bezoekers met plezier naar de academie komen en dat alle leerlingen tot hun recht komen. Dit geldt ook voor de leerkrachten, administratief en het ondersteunend personeel.
Wij proberen dit te bereiken door regels te stellen en door discriminatie en pesten tegen te gaan. Zodra wij merken dat leerlingen zich niet veilig en vertrouwd voelen, ondernemen wij in overleg met de ouders, betrokken leerling (volwassene) actie. 

De School moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis en veilig voelen, waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het BVH plan. Alle onderdelen behorende bij een BVH plan worden in één map verzameld met de naam BVH beleidsplan.

De school vindt het belangrijk om het veiligheidsbeleid regelmatig met de medewerkers te evalueren.