Onze visie op kwaliteitszorg, veiligheid en hygiëne

Wij streven naar een integraal kwaliteitsbeleid op lange termijn.

Wij hanteren hiervoor de checklist BVH (Bewoonbaarheid - Veiligheid - Hygiëne) onderwijs.

Wij hanteren onze verbeterplannen om knelpunten te blijven opvolgen.

Verslaggeving van tekorten en opmerkingen omtrent BVH worden geregistreerd en bijgehouden in een knelpuntenlijst naar waar in het jaaractieplan verwezen wordt. 

Deze knelpuntenlijst biedt een makkelijk overzicht van de op te volgen tekorten.

Onze uitgangspunten moeten door iedereen in de school gedragen worden.

De vooropgestelde procedures die de school hanteert binnen het kader van BVH moeten alle leerlingen, leerkrachten, bezoekers naleven.

De school heeft gedragsregels opgesteld en afspraken omtrent BVH vastgelegd en met de medewerkers, leerlingen, leerkrachten, gecommuniceerd. 

Het academiereglement wordt bij inschrijving meegegeven aan de ouders, leerlingen.

Wij zien ouders, volwassen leerlingen als gelijkwaardige gesprekspartners die we zoveel mogelijk bij de school betrekken.

We willen dat ouders, leerlingen ons zien als professionals op wie zij kunnen vertrouwen met betrekking tot de cognitieve en emotionele ontwikkeling van hun kind en iedere leerling.

Wij streven ernaar een veilige en vertrouwde sfeer te creëren in de school. Het is belangrijk dat leerlingen, ouders, bezoekers met plezier naar de academie komen en dat alle leerlingen tot hun recht komen. Dit geldt ook voor de leerkrachten, administratief en het ondersteunend personeel.
Wij proberen dit te bereiken door regels te stellen en door discriminatie en pesten tegen te gaan. Zodra wij merken dat leerlingen zich niet veilig en vertrouwd voelen, ondernemen wij in overleg met de ouders, betrokken leerling (volwassene) actie. 

De School moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis en veilig voelen, waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het BVH plan. Alle onderdelen behorende bij een BVH plan worden in één map verzameld met de naam BVH beleidsplan.

De school vindt het belangrijk om het veiligheidsbeleid regelmatig met de medewerkers te evalueren.