Vierde graad

Met de komst van het nieuwe decreet kan er vanaf juni ingeschreven worden voor 2 verschillende trajecten in de vierde graad (hogere graad). Men zal de keuze krijgen voor een kortlopend traject met 8 uur per week over een periode van 5 jaar of een langlopend traject met slechts 4 uur per week over een periode van 10 jaar.

Na het doorlopen van de vierde graad kan u zich nog twee jaar specialiseren in de kortlopende studierichting specialisatie. Deze bestaat uit 2 schooljaren aan  8u / lestijden per week. Indien u zich specialiseert, hebt u nog de mogelijkheid een andere optie te volgen in de vierde graad in het kort of langlopend traject, mits betaling van maar 1 x het inschrijvingsgeld! 

De specialisatiegraad wijzigt in een kortlopende opleiding met beperkte instroom. De specialisatie is geen automatisch verlengstuk meer van de 4e graad. De specialisatie is een kortlopende studierichting van 8 lestijden per week en bestaat uit 2 jaar. Enkel leerlingen die voldoen aan de vereiste competenties  van de 4e graad  kunnen zich verdiepen in de kortlopende studierichting van de specialisatie. De toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in het academiereglement.

De toelatingsvoorwaarden bestaan uit:

Voor leerlingen die de eindtermen (onderwijskwalificatie/beroepskwalificatie) van de 4e graad behalen aan onze academie: Leerlingen worden tijdens de externe jury aan de hand van hun eind werk en gesprek beoordeeld.

Voor nieuwe leerlingen:

Het voorleggen van een portfolio en een gesprek met de vakleerkrachten. De toelatingsvoorwaarden worden telkens gehouden tijdens de eerste les start nieuw schooljaar (september).

Hieronder kan je de lesmomenten terugvinden per atelier voor het langlopend traject:

Schilderen: zaterdag 9 – 12.30 uur

Tekenen: vrijdag 18 – 21.30 uur

Projectatelier: woensdag 18 – 21.30 uur

Kantwerk: maandag 18.15 – 21.45 uur

Beeldhouwkunst: maandag 18 – 21.30 uur

Keramiek: zaterdag 8.45 – 12.15 uur

Fotokunst: vrijdag 18.15 – 21.45 uur

Grafiekkunst: vrijdag 18 – 21.30 uur

Levend model: maandag 8.45 – 12.15 uur