Eerste en tweede graad (lagere graad) Turnhout

'TURNOVA'

De inrichting van de lesmomenten is onder voorbehoud en wordt pas definitief  vastgelegd vanaf 15 juni.

Academieplein 17 - 2300 Turnhout

Volg ons op Facebook: SASK Turnhout en het Grobbedal van juf Hannelore

Volg ons op Instagram: # kunstacademieturnhout

eerste en tweede graad Turnhout

Ateliers op woensdagnamiddag

1e graad

6 en 7 jarigen: woensdag 13 - 14.40 uur (2 uur les zonder pauze)

6 - 9 jarigen jarigen: woensdag 14.50 - 17.30 uur 

 

2e graad

10 en 11 jarigen: woensdag 16.15 - 18.50 uur

8, 9, 10 en 11 jarigen: woensdag 13 - 15.40 uur

 

Ateliers op vrijdagavond

1e graad

6 en 7 jarigen: vrijdag 17 - 18.40 uur (2 uur les zonder pauze)

 

2e graad

8, 9, 10 en 11 jarigen: vrijdag 17 - 19.40 uur

 

2e graad

Audiovisueel beeldatelier: 

8 tot 11 jarigen: vrijdag 17 - 18.40 uur

Dit atelier is specifiek opgericht voor leerlingen die graag werken vanuit hun eigen leefwereld. We gaan de slag met onze fantasie. We bedenken verhalen, schetsen personages en bouwen decors. Er wordt veel getekend, geknutseld, geboetseerd en geëxperimenteerd tijdens de lessen. We leren de stop-motion techniek, monteren in i-movie, leren onze eigen teksten inspreken en maken al eens kennis met photoshop. Iedere leerling wordt individueel begeleid en gestimuleerd om zijn / haar eigen ding te doen.

 

Ateliers op zaterdagvoormiddag

1e en 2e graad

6 ,7 en 8 jarigen: zaterdag 9.20 - 12 uur

9, 10 en 11 jarigen: zaterdag 9.20 - 12 uur

 

Ateliers op zaterdagnamiddag

1e en 2e graad

6, 7 en 8 jarigen: zaterdag 13 - 15.40 uur

9, 10 en 11 jarigen: zaterdag 13 - 15.40 uur 

  

1e en 2e graad Turnhout 

'Zevendonk'

Kapelweg 56 (parochiezaal) - 2300 Turnhout

6, 7, 8 en 9 jarigen: woensdag 13 - 15.40 uur

 

ALGEMENE INFO

6 tot 12 jarigen

In de Academie gaan we op ontdekkingsreis in het domein van de beeldende kunst. Op een speelse manier wordt het kind in staat gesteld de beeldtaal te begrijpen en te gebruiken, om zo vat te krijgen op en zin te geven aan de wereld rondom zich.

Het beeld dient begrepen te worden in zijn ruime en reële context, niet enkel het beeld in de traditionele kunsten maar ook in vormgeving (computer, 2 - of 3 dimensionaal), reclame, film, televisie, architectuur, enz...

Beeldende kunst wordt ook benaderd met begeleide museabezoeken en tentoonstellingen. Er wordt een algemeen jaarthema bepaald, om als rode draad doorheen de verschillende leeftijdsgroepen te lopen en zo een samenhang te behouden. Dit bevordert de algemene coördinatie van de lagere graad en geeft de individuele leerkrachten een duidelijke motivatie opdrachten uit te werken die de verbeelding en de creativiteit van de leerlingen prikkelen, cultiveren en aanwakkeren. 

Uiteraard worden de gebruikte methoden en accenten per leeftijdsgroep aangepast aan de leefwereld  van het kind. Ook is er oog voor de richtlijnen vastgelegd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Onze jeugdateliers hebben een diversiteit aan leerlingen waarin wij elk kind individueel stimuleren een opdracht op zijn manier te benaderen en uit te werken wat de ontwikkeling van de unieke eigen persoonlijkheid ten goede komt. Naast zelfstandig werken, leren de kinderen ook functioneren binnen een groep en omgekeerd.

De tentoonstelling aan het einde van het jaar geeft een totaalbeeld van de inzet en samenwerking van ieder kind en de verschillende groepen binnen de lagere graad.