Specialisatiejaren

Na het doorlopen van de vierde graad kan u zich nog twee jaar specialiseren in de kortlopende studierichting specialisatie. Deze bestaat uit 2 schooljaren aan  8 uur / lestijden per week. Indien u zich specialiseert, hebt u nog de mogelijkheid een andere optie te volgen in de vierde graad in het kort of langlopend traject, mits betaling van maar 1 x het inschrijvingsgeld! 

Specialisatiejaren
Deze studierichting is gericht op het geïndividualiseerd kunstenaarschap.

De leerling kan deze opleiding gelijktijdig met de vierde graad volgen.

De specialisatiegraad is dus gewijzigd in een kortlopende opleiding met beperkte instroom. De specialisatie is geen automatisch verlengstuk meer van de 4e graad. De specialisatie is een kortlopende studierichting van 8 lestijden per week en bestaat uit 2 jaar. Enkel leerlingen die voldoen aan de vereiste competenties van de 4e graad kunnen zich verdiepen in de kortlopende studierichting van de specialisatie. De toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in het academiereglement.

De toelatingsvoorwaarden
voor leerlingen van de academie:
Voor leerlingen die de eindtermen (onderwijskwalificatie/beroepskwalificatie) van de 4e graad behalen aan onze academie: deze leerlingen worden tijdens de externe jury aan de hand van hun eindwerk en gesprek beoordeeld.

Voor nieuwe leerlingen:
Het voorleggen van een portfolio en een gesprek met de vakleerkrachten. De toelatingsvoorwaarden worden telkens gehouden tijdens de eerste les start nieuw schooljaar (september).