Cross-over

Intake gesprekken gaan van start in de maand september telkens op woensdag en vrijdag   tussen 14 - 16 uur en 18 - 20 uur. Een afspraak maken voor een intake gesprek kan via het secretariaat.

Wanneer je in een bepaald domein je specialisatiejaar succesvol hebt afgerond, maar nog een nieuw vakgebied wil ontdekken en verder projectmatig wil leren werken, kan je je inschrijven voor een cross over-traject. In deze opleiding kunnen leerlingen zich nog verder verdiepen in hun eigen specialisatie en leren een project op te starten telkens vertrekkend vanuit een inhoud, een idee, een gedachte die je in beelden wil uitdrukken.

De vakleerkrachten leren je net die knepen van hun kunst die van belang zijn voor je project. Zo kan je bijvoorbeeld op basis van je specifieke leervraag enkele weken keramiek volgen, om je sculpturen daarna met tekenkunst te gaan verrijken.

We verwachten in deze opleiding dat leerlingen grotendeels zelfstandig kunnen werken. Dat leerlingen een onderzoek attitude hebben, eigen opdrachten en probleemstellingen kunnen formuleren, kritisch kunnen nadenken over hun eigen werk en er met een open houding over kunnen communiceren. Tijdens dit proces kunnen leerlingen wel rekenen op de begeleiding van een mentor. Elk tweede jaar is er een toonmoment met een specifieke evaluatie.

Het doel is dat leerlingen aan het eind van het leertraject in het vijfde jaar zelfstandig een volledig project kunnen uitwerken en dat zij alle aangeleerde technieken uit het nieuwe vakgebied (of de vakgebieden) kunnen combineren met hun eigen specialisatiegebied in een inhoudelijk project. In een afsluitende tentoonstelling tonen zij hun eindwerk in het vijfde jaar

Volg ons op Facebook: SASK Turnhout
Volg ons op Instagram: #kunstacademieturnhout

Cross-over

In de praktijk

Omdat het persoonlijk project soms enige voorkennis of vooropleiding kan vereisen, organiseren we een verplicht intakegesprek om af te toetsen of je meteen in het atelier cross-over kan starten. Om een afspraak te maken voor een intakegesprek kan je contact opnemen met de directie: Dominique Selen: dominique.selen@turnhout.be of met ons secretariaat: karin.schellekens@turnhout.be of bel ons op het nummer 014 41 41 85.

Bij dit intakegesprek, portfolio meebrengen en een artistiek portret van je parcours. Motiveer waarom je wil kiezen voor cross-over?

Welke technieken en hoe worden deze nieuwe technieken verwerkt binnen de discipline waarin je bent afgestudeerd.

Na het gesprek werken de leerlingen samen met de mentor een onderzoekproject uit.

In nauw overleg met de mentor gaan leerlingen inhoudelijk hun eigen project uitwerken en verkennen zij de keuzemogelijkheden van de verschillende ateliers, die van belang zijn voor hun project.

De les momenten zijn afhankelijk van de ateliers die je kiest. De mentor is aanwezig op woensdag van 13.30 tot 17 uur. Iedere leerling, van het cross-over atelier is verplicht om 1x per maand een feedback moment te hebben met de mentor.

 

Cross-over: wekelijks 8 uur les:

in samenspraak met de mentor worden er afspraken gemaakt (bv. eerste trimester 8u atelier in de discipline waarin je bent afgestudeerd, tweede trimester 8u nieuw atelier of gedurende het schooljaar 4u atelier eigen discipline en 4u atelier nieuwe discipline).

3de trimester = procesgericht: uitwerking project waarin aangeleerde nieuwe technieken aan bod komen.

Het aantal leerlingen dat kan worden toegelaten hangt af van de capaciteitsnorm van het betrokken atelier (dit kan niet worden overschreden).