Cross-over

Wanneer je in een bepaald domein je specialisatiejaar succesvol hebt afgerond, maar nog een nieuw vakgebied wil ontdekken en verder projectmatig wil leren werken, kan je je inschrijven voor een cross over-traject. In deze opleiding kunnen leerlingen zich nog verder verdiepen in hun eigen specialisatie en leren een project  op te starten telkens vertrekkend vanuit een welbepaald idee of thema. De bedoeling is dat de leerlingen kennismaken met de andere ateliers. Afhankelijk van hun project kiezen zij een bijkomende nieuwe techniek of vakgebied.

We verwachten in deze opleiding dat leerlingen grotendeels zelfstandig kunnen werken. Dat zij dus een onderzoekattitude hebben, eigen opdrachten en probleemstellingen kunnen formuleren, kritisch kunnen nadenken over hun eigen werk en er met een open houding over kunnen communiceren. Tijdens dit proces kunnen ze wel rekenen op de begeleiding door een mentor. Elk tweede jaar is er een toonmoment met een specifieke evaluatie.

Het doel is dat leerlingen aan het eind van het leertraject in het vijfde jaar zelfstandig een volledig project kunnen uitwerken en dat zij alle aangeleerde technieken uit het nieuwe vakgebied (of de vakgebieden) kunnen combineren met hun eigen specialisatiegebied in een inhoudelijk project. In een afsluitende tentoonstelling tonen zij hun eindwerk in het vijfde jaar.

In de praktijk

 • Er is een intakegesprek met de mentor waarbij leerlingen hun portfolio meebrengen en een artistiek portret van hun parcours. Zij moeten kunnen motiveren waarom zij voor cross-over kiezen.
 • Na dat gesprek werken de leerlingen en de mentor samen een onderzoekproject uit. In nauw overleg met de mentor gaan zij inhoudelijk hun eigen project uitwerken en verkennen zij de keuzemogelijkheden voor de verschillende ateliers die van belang zijn voor hun project.
 • De leerlingen volgen wekelijks 8 uur les.
 • Het aantal leerlingen dat kan worden toegelaten hangt af van de capaciteitsnorm van het betrokken atelier (dit kan niet wordt overschreden).

Intakegesprekken: woensdag 25 september en vrijdag 27 september 2019

Leertraject

 • Eerste jaar: Eigen project uitwerken - voorbereidend jaar
  • 4 Uur ondersteunende begeleiding bij het eigen project.
  • 4 Uur per week leren zij nieuwe materialen en technieken aan die relevant zijn voor hun project. Dit doen ze in een zelfgekozen atelier (wel telkens na goedkeuring door zowel de atelierdocent als de begeleider van het cross over-traject).
 • Tweede jaar: Eigen project realiseren - expojaar
  • 4 Uur per week werken zij in hun eigen specialisatie-atelier.
  • 4 Uur per week is er projectbegeleiding / gekozen atelier. 
 • Derde jaar: Eigen nieuw project uitwerken - voorbereidend jaar
  • 4 Uur in een nieuw zelfgekozen atelier (telkens na goedkeuring door zowel de atelierdocent als de begeleider van het cross over-traject)
  • 4 Uur eigen atelier + project begeleiding
 • Vierde jaar:  Eigen project realiseren - expojaar
  • 4 Uur per week werken zij in hun eigen specialisatie-atelier.
  • 4 Uur per week is er projectbegeleiding/gekozen atelier. 
 • Vijfde jaar: Volledig eigen project + Tentoonstelling

Welke combinaties zijn mogelijk?

Een voorbeeld: heeft u als eigen specialisatie-atelier beeldhouwkunst dan zijn alle onderstaande combinaties mogelijk. Heeft u als eigen specialisatie-atelier keramiek dan zijn alle andere ateliers die hieronder zijn vernoemd ook te combineren met keramiek, enz.

beeldhouwkunst - keramiek
beeldhouwkunst - projectatelier
beeldhouwkunst - grafiekkunst
beeldhouwkunst - levend model
beeldhouwkunst - fotokunst
beeldhouwkunst - schilderkunst
beeldhouwkunst - tekenkunst
beeldhouwkunst - kantwerk