Onze missie, visie en strategie

Missie

Onze academie is een bruisende plek waar we leerlingen de kans geven om hun zintuigen, hun hart en hun handen te ontplooien. We willen de liefde voor kunst bijbrengen in een eigentijdse, veilige, warme en inspirerende omgeving.

 

Visie

  • Onze academie is een plaats waar elke leerling in een warme, veilige en vertrouwde omgeving kan creëren. We willen streven naar een plek waar iedere leerkracht en leerling zich thuis voelt.

  • We staan garant voor kwaliteit, expertise en vernieuwing. Onze leerkrachten / kunstenaars zijn gedreven en geven hun passie graag door aan hun leerlingen. Door zich voortdurend bij te scholen, vakoverschrijdend te werken en open te staan voor zelfreflectie trachten ze iedere leerling persoonlijk te begeleiden in zijn of haar traject en dit in een omgeving van vertrouwen en met respect voor elkaar.

  • We werken in onze academie met gezamenlijke leerplannen die onze leerkrachten samen hebben opgesteld en waaraan onze evaluatiefiches zijn gekoppeld. Om onze leerplannen op te stellen zijn wij vertrokken van Het speelveld, een open leerplan van OVSG en Denkbeeld dat ruimte laat voor verbeelding en een eigen invulling van onze academie. Met deze gezamenlijke leerplannen trekken we met het ganse team aan één touw en loopt er een rode draad doorheen de lessen vanaf de eerste tot en met de vierde graad. Onze academie heeft echter ook veel respect voor ieders expertise en eigenheid waardoor onze leerkrachten veel vrijheid krijgen binnen hun lessen. Lees hier meer over de 6 leervelden van OVSG die wij hanteren.

     

  • We vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met verschillende lesmethodes en op die manier een ruimere kijk krijgen op de mogelijkheden binnen het domein van de beeldende kunst. Iedereen is uniek en dat willen we juist benadrukken in de academie. De leerkrachten / kunstenaars helpen je op weg om jezelf beter te leren kennen. 

 

Strategie

De stedelijke academie voor schone kunsten maakt deel uit van de Kunstencampus Turnova. We werken nauw samen met de Stedelijke academie voor muziek, woord en dans. Daardoor is er ook een gezamenlijk artistiek pedagogisch project opgesteld door beide academies. Ons APP kan u downloaden via deze link. 

Daarnaast hanteert onze academie een kwaliteitskader dat jaarlijks geëvalueerd wordt en hanteren we een duidelijk BVH (Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne) beleid.

Lees er hier meer over.