De organisatie maakt ruimte voor verantwoord degelijk onderwijs

  • Ter ondersteuning van dit APP verbindt het stadsbestuur er zich toe de SAMWD en de SASK een aangepaste infrastructuur en pedagogisch materiaal ter beschikking te stellen en logistieke steun te verlenen.

  • Nieuwe mogelijkheden op gebied van interdisciplinair werken op nieuwe infrastructuur Turnova-site.

  • Het stadsbestuur zorgt ervoor dat er ook buiten de geplande lesuren voldoende ruimte is en genoeg mogelijkheden zijn om lessen voor te bereiden, vergaderingen in te leggen, evenementen voor te bereiden.

  • Bij dubbel gebruik wordt er ook steeds waakzaam toegezien op het creëren van de juiste sfeer in de desbetreffende lokalen. Op die manier wordt er garantie gegeven voor het bieden van kwaliteitsvol professioneel kunstonderwijs.

  • Nieuw decreet: meer interactie met dagscholen.