School en samenleving: voortdurende interactie

Het deeltijds kunstonderwijs is geen eiland, maar is geworteld midden in de samenleving die haar omringt. Die samenleving stelt aan de ene kant vragen aan de academie en biedt aan de andere kant veel mogelijkheden. Het DKOT streeft naar een goede balans tussen haar mogelijkheden om open te staan voor vragen die de samenleving haar stelt en gebruik te maken van de kansen die de omgeving van de academies ons biedt, zonder daarom onze focus op goed onderwijs te verliezen. De academies blijven openstaan voor alle kansen die op hun weg komen zonder zich te verliezen in het projectmatige om het project, maar te blijven focussen op een meerwaarde voor onze leerlingen en voor onze academies in hun geheel. Belangrijk daarbij is dat het DKOT zichtbaar is in Turnhout en omgeving. Onze academies willen hierbij een meerwaarde zijn voor vrijblijvende vrijetijdsorganisaties die ook een vorm van cultuur aanbieden. Zo gaan we graag in zee met organisaties zoals de Warande, Het Gevolg, Kunstendag voor Kinderen, Storm op Komst, enz.