Kwaliteitszorg: voortdurend oog voor het proces en resultaat

  • Het evaluatiesysteem van de SASK is gebaseerd op Het Speelveld, de leerplandoelstellingen die werden opgesteld door het OVSG i.s.m. Denkbeeld, en is aangepast door het peco-team en de leerkrachten aan de noden van onze academie. Deze verschillen van de SAMWD. Er loopt een rode draad doorheen de leerplandoelstellingen vanaf de eerste tot en met de vierde graad.

  • We evalueren 2 maal per schooljaar.

  • De leerling dient zich te ontwikkelen binnen 6 leervelden. Deze leervelden zijn gesitueerd rond een kern van 4 attitudes die de leerling reeds bezit of nog verder moet ontwikkelen. De attitudes en de leervelden beïnvloeden elkaar wederzijds en onderling. Het tempo, de leervraag en leermogelijkheden zijn leerlingspecifiek.

Onbegrensde leervelden worden aan de leerling met zijn specifieke leervraag ter beschikking gesteld.

Het parcours kan vertrekken vanop willekeurige plekken (beginsituaties, leervragen).

Door de verschillende leervelden kunnen dus diverse parcours lopen het tempo en de snelheid waarmee een traject doorlopen wordt, gebeurt naar ieders eigenheid en intentie Het inschakelen en het mogelijk maken van zowel een voorspelbaar als niet voorspelbaar leertraject voedt het ‘bevrijdende karakter’ van het artistiek onderwijs in de beeldende en de audiovisuele kunsten.

De realisatievoorwaarden voor de artistieke en beeldende ontwikkeling zijn:

  • Er heerst een inspirerende artistieke sfeer in de academie / in de klas / het atelier.
  • We bieden een veilige, warme en krachtige leeromgeving aan.
  • Ieder atelier / optie heeft een vakeigen uitrusting.

 

Doel: We blijven streven naar een ideale leeromgeving!