De medewerkers: de mensen maken het verschil

Met het oog op een evenwichtig opvoedingsproces stellen SASK en SAMWD volgende betrachtingen voorop:

  • Ontwikkelen van esthetisch bewustzijn.

  • Het zich thuis voelen in de school en bij de leerkracht.

  • Het bevorderen van een sociaal bewustzijn en van sociale vaardigheden die de leerling in staat stellen positieve relaties met anderen op te bouwen.

  • Doorzetten om een opdracht af te werken.

In deze context streeft het DKO Turnhout in samenwerking met de pedagogische teams (vakgroepen) van de twee academies naar:

  • Bestendige kwaliteitsverbetering.

  • Functioneel aanwenden van nieuwe technologieën.

  • Actualiseren en evalueren van leerprogramma’s.

  • Streven naar een positieve schoolcultuur.

  • Verwezenlijken van de in het leerplan voorgeschreven einddoelen.

  • Daarbij professionaliteit ontwikkelen gedurende de loopbaan: nascholing wordt financieel ondersteund en gestimuleerd vanuit het stadsbestuur. Professionalisering vanuit eigen wens en in samenhang met de ambities van de academies.