Coronaregels vanaf 20 november

Aansluitend op het Overlegcomité van 17 november 2021 zat onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners. Het aantal COVID-besmettingen in het Vlaams onderwijs volgt de evolutie in de samenleving. Daarom worden ook de coronamaatregelen in het onderwijs maximaal aangepast naar analogie met de maatregelen in de samenleving, ook in het deeltijds kunstonderwijs. Ze gelden vanaf zaterdag 20 november en alvast tot aan de kerstvakantie.1. Mondmaskers nu ook voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeel

 • In navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de samenleving, wordt ook in het deeltijds kunstonderwijs het mondmasker dragen opnieuw verplicht voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeel.
  • Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
  • Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.
 • Voor leerlingen van 10 en 11 jaar blijft de mondmaskerplicht ongewijzigd en gelden dezelfde voorwaarden als hierboven.

2. Ventilatie en CO2-meting verder aangescherptAl sinds het begin van de pandemie ligt de nadruk op ventileren en verluchtenCO2-meting als onderdeel van een goed ventilatiekader is niet nieuw in onderwijs. De bestaande richtlijnen voor ventilatie en CO2-meting worden nu verder aangescherpt, net zoals op de werkplek.

Onderwijsinstellingen kregen vorig schooljaar al middelen waarmee ze CO2-meters konden aankopen en de herhaaldelijke aanbeveling die te gebruiken. Die strategie heeft haar vruchten afgeworpen: zowat 90% van de Vlaamse onderwijsinstellingen is vandaag aan de slag met CO2-meting, zo blijkt uit een bevraging van de onderwijsadministratie.Het onderwijsveld zorgt nu voor een gefaseerde invoering van extra CO2-meters, zodat uiteindelijk alle onderwijsinstellingen in beginsel in elk klaslokaal aan de slag zijn met CO2-metingen. De Vlaamse Overheid zal daarvoor samenwerken met de onderwijsverstrekkers en extra middelen vrijmaken.3. Andere coronamaatregelen aangepastOok alle andere huidige coronamaatregelen in het onderwijs zullen zo snel mogelijk worden aangepast volgens de beslissingen van het Overlegcomité. Bijvoorbeeld:

 • Vergaderingen, oudercontacten ... moeten digitaal.
 • Extramurosactiviteiten kunnen blijven doorgaan volgens de regels in samenleving.
 • Evenementen blijven mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket waar nodig, volgens de regels die gelden in de samenleving.
 • Derden worden enkel toegelaten in de academie als dit noodzakelijk is.

4. Algemene regels blijven van kracht

 • Handhygiëne blijft van toepassing
 • Leerlingen +12 jaar: dragen een mondmasker, behalve bij het stilzitten en indien er voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig.
 • Koffiepauze kan in de voorziene ruimte, men draagt hier een mondmasker bij het rondwandelen. De plaats waar men heeft gezeten ontsmetten bij het verlaten van de koffieruimte.
 • Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
 • Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd).
 • Ouders zetten kinderen aan de poort/speelplaats af en komen ze daar terug ophalen. Ouders dragen een mondmasker aan de ingang van de academie.
 • Contacten tussen leerkracht en ouders kunnen doorgaan, met mondmasker.
 • Veelvuldig aangeraakte contactoppervlakken en werkgereedschappen regelmatig reinigen.