Plan van aanpak september 2020

Onze academie werkt aan een plan van aanpak om in september weer veilig op te starten zodat iedereen met een gerust hart terug aan de slag kan in de ateliers.

Naar het advies van Onderwijs Vlaanderen zal er gewerkt worden met kleurcodes om de risico's beter in te schatten en er direct op in te spelen. Deze kleurcodes zullen dan doorheen de school zichtbaar gemaakt worden met grote bollen:

kleurbollen

Groen: nul risico
Geel: laag risico
Oranje: matig risico
Rood: hoog risico

In september zal onze academie van start kunnen gaan in code geel. Meer info hierover volgt snel in een duidelijk overzicht.

Via deze link kan je per risicogroep bekijken wat de academie aanpast als we van kleurcode veranderen / in een andere risicofase belanden.

  • Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan. Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn,
    volgt hij of zij verder afstandsonderwijs.
  • GEES (de experten die de exitstrategie begeleiden) geeft aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dit anders beoordeelt.