Wat moet je weten over het Coronavirus

Zoals u waarschijnlijk ook vernomen hebt via de pers wordt er bekeken of er nog iets kan gebeuren in het deeltijds kunstonderwijs voor de zomervakantie. Er worden heel veel beperkende maatregelen opgelegd en er zijn domeinen in ons soort onderwijs waarbij er zeer gemakkelijk overdracht kan zijn van het gemene Coronavirus dat ons nu al enkele maanden parten speelt.

Op dit moment bekijken we, samen met de bevoegde instanties (inspectie, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer, lokaal bestuur) wat er nog mogelijk zou zijn zonder de gezondheid en de veiligheid van u én van ons personeel in het gedrang te brengen.

Ondertussen zijn we er al zeker uit dat er voor de zomervakantie niet ter plaatse ingeschreven zal kunnen worden. Momenteel zijn we een hele organisatie aan het uittekenen zodat de leerlingen van de SASK hun persoonlijk materiaal en hun kunstwerken kunnen komen ophalen. We bekijken hoe dit op een verantwoorde manier kan, zowel in de kunstencampus als in de overige vestigingen. Hierover krijgt u, zodra het allemaal duidelijker is en goedgekeurd werd, meer informatie via uw leraar. Wij werken hier dus verder aan de nodige risicoanalyses die er gemaakt moeten worden en houden jullie zeker op de hoogte!

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts. Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Hou het gezond en hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer terugzien in levende lijve!

Coronavirus