update corona

Tijdens het sociaal overleg van 17 maart besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts samen met het onderwijsveld dat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs uiterlijk vanaf maandag 22 maart tot aan de paasvakantie een mondmasker op school dragen. Aanleiding voor deze maatregel zijn de recente cijfers (1-14 maart) die de CLB’s voor het onderwijs verzamelen. Daarin zit over de hele lijn – en vooral in het lager onderwijs – een stijging ten opzichte van de vorige periode (15 – 28 februari), zelfs wanneer je rekening houdt met het feit dat het aantal testen toenam en dat in de vorige periode 1 week krokusvakantie zat. Deze beslissing heeft ook gevolgen voor het deeltijds kunstonderwijs. Tot nog toe werden leerlingen jonger dan 12 niet verplicht om een mondmasker te dragen in de academie, behalve bij het zingen. Daar komt nu verandering in. De volgende leerlingen dragen uiterlijk vanaf maandag 22 maart ook een mondmasker in de academie.

De huidige coronamaatregelen in het onderwijs blijven van kracht na de krokusvakantie. Voorzichtigheid blijft geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde. 

De planning van de lesmomenten in maart en april zal je bezorgd worden door de betrokken leerkrachten.

Voor Leerlingen -12 jaar startten de lessen terug zoals voorheen met inachtneming  van de veiligheidsregels. Dus in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen.

LET OP: Kinderen mogen 14 dagen niet naar de academie komen als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met corona. Dat staat hier te lezen op de website van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming. Via deze link kunnen jullie een ‘beslissingsboom’ downloaden waaruit iedereen eenvoudig kan determineren of je kind naar de academie mag komen.

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar (3de, 4de graad en specialisatie):

Het Deeltijds KunstOnderwijs blijft in code ‘rood’ en de norm is afstandsonderwijs maar het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming laat weten dat onder de geldende veiligheids- en hygiënevoorwaarden het ook mogelijk is om bepaalde activiteiten met maximaal 4 leerlingen boven de 12 jaar te organiseren in onze academies. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

 • het atelier moet voldoende groot zijn
 • de lokalen worden grondig geventileerd
 • leerlingen houden afstand van elkaar en hun leraar
 • iedereen draagt een mondmasker
 • iedereen houdt zich aan de regels van de handhygiëne

Het moet gaan om statische activiteiten, waarbij leerlingen op een vaste plek in een lokaal zitten of staan. Elke leerling krijgt een vaste plek/zone toegewezen waarbinnen hij/zij werkt. Er kan dus niet rondgelopen worden in de ateliers! Niet alle ateliers, klasgroepen of leraars kunnen tegemoet komen aan de voorwaarden. Jullie leerkracht zal met jullie communiceren hoe de lessen tot aan de paasvakantie zullen verlopen.

Wat gebeurt er als een leerling of leerkracht positief test op Corona?

Wat doet de academie?

 • Als een leerling of een medewerker positief test, gaat er automatisch een melding naar het callcenter. Het callcenter neemt contact op met de leerling of de medewerker in functie van de opstart van het contactonderzoek.  

 • Het is belangrijk dat een leerling die positief test en fysiek in de academie aanwezig was, de gegevens over zijn opleiding (academie, lesplaats, opleiding, leraar, lesmomenten) meldt aan het callcenter. Benadruk het belang daarvan in de communicatie naar je leerlingen. 

 • De contactopspoorders van het callcenter nemen contact op met de academie. Zij gaan na met wie de besmette leerling contact heeft gehad in de academie én welke maatregelen zij moeten nemen.  

 • De academie stemt met de contactopspoorders af welke maatregelen en communicatie er nodig zijn naar leerlingen en personeel (bv. verwittigen de academies of de contactopspoorders alle leerlingen van de klas?). 

Een leerling of personeelslid moet in isolatie: 

 • Als een leerling of personeelslid positief testte, moeten ze in isolatie. Dit is voor een periode van 7 dagen vanaf de testafname.   

 • De leerling of personeelslid krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.